Niższy limit transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2022r. transakcje gotówkowe w będą mniej korzystne dla przedsiębiorców. Obniżeniu ulegnie limit płatności gotówką z 15 tys. zł do 8 tys. zł. To oznacza, że każda transakcja powyżej tej kwoty będzie się musiała odbyć za pośrednictwem przelewu bankowego. Zapłata faktury powyżej 8 tys. zł gotówką spowoduje, że nie będzie można zaliczyć sobie jej do kosztów […]

„Czy można płacić ryczałt od działalności prowadzonej równolegle do firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych?”

PYTANIE „Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Czy zawierając umowę na spółką cywilną z innym podatnikiem mogą rozliczać tą formę działalności ryczałtem? Mimo że swoją działalność gospodarczą rozlicza na zasadach ogólnych ??” ODPOWIEDŹ Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie ma zastosowania jedynie w ściśle wymienionych w art. 8 rodzajów działalności. Wśród nich nie wymieniono przypadku, […]

Minimalny podatek dochodowy CIT-8

Polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Należy podkreślić, że nowa danina wyniesie 10% podstawy opodatkowania, na którą składać się będą: wartość 4% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,wartość poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego,wartość odroczonego podatku dochodowego skutkującego zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem […]