Blog

CZY ZAWSZE ZOSTANIE NALICZONY ZRYCZAŁTOWANY PODATEK PRZY UMOWACH DO 200 ZŁ BRUTTO?

ulga (2)

CO TO JEST W OGÓLE PODATEK ZRYCZAŁTOWANY? 

 

Zryczałtowany podatek dochodowy ma zastosowanie wtedy, gdy zawarta zostanie umowa zlecenie lub umowa o dzieło do 200 zł brutto   z osobą, która nie jest pracownikiem zleceniodawcy.

Przy obliczaniu zryczałtowanego podatku nie uwzględnia się ani składek społecznych, ani kosztów uzyskania przychodów. 

Podstawę opodatkowania stanowi czysty przychód i od niego liczymy podatek w wys. 17%.

Na obniżenie podatku nie ma wpływu też składka zdrowotna.

Wynagrodzenia do 200 zł brutto nie łączą się z innymi dochodami podatnika w zeznaniu rocznym i nie są uwzględniane w PIT-11. 

Podatek ryczałtowy uiszcza się do Urzędu Skarbowego osobno, wybierając w przelewie podatkowym symbol PIT-8AR.


CO W PRZYPADKU, GDY MAMY DO CZYNIENIA Z ULGĄ DLA MŁODYCH, CZYLI OSOBAMI DO 26 ROKU ŻYCIA, KTÓRE SĄ ZWOLNIONE   Z PŁACENIA ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY?

Logicznym stwierdzeniem byłby fakt, że jak są zwolnione z PIT, to nie dotyczy ich również podatek zryczałtowany.

Otóż nie. W tym przypadku ulga dla młodych nie obowiązuje. I płatnik pobiera podatek zryczałtowany.


ZAWSZE POBIERA SIĘ ZRYCZAŁTOWANY PODATEK PRZY UMOWACH DO 200 ZŁ?

Otóż nie, bo jeśli umowa jest zawarta na stawkę godzinową lub wynagrodzenie prowizyjne to wtedy mamy prawo do obliczenia podatku na zasadach ogólnych, a co za tym idzie, w przypadku osób do 26 roku życia korzystamy wtedy ze zwolnienia z PIT.


A CO Z UMOWAMI O DZIEŁO DO 200 ZŁ? Czy każda umowa do 200 zł jest obarczona zryczałtowanym podatkiem?

I znowu musze zaprzeczyć.

Bo od umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich pobierzemy podatek, ale na zasadach ogólnych.


TO KIEDY UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO NALEŻY OPODATKOWAĆ W SPOSÓB ZRYCZAŁTOWANY?

Otóż wtedy, gdy spełnione są łącznie 4 poniższe warunki:

1. przychód jest należny wyłącznie z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

2. umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,

3. należność określona jest w umowie w konkretnej kwocie,

4. kwota należności wskazana w danej umowie nie przekracza 200 zł.

Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek według zasad ogólnych, 

obowiązujących w roku 2021 lub 2022, w zależności od tego, która opcja jest bardziej korzystna dla pracownika 🙉🤣🤯


PODSTAWA PRAWNA: 

art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).