Blog

„Czy można płacić ryczałt od działalności prowadzonej równolegle do firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych?”

ulga (6)

PYTANIE

„Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Czy zawierając umowę na spółką cywilną z innym podatnikiem mogą rozliczać tą formę działalności ryczałtem? Mimo że swoją działalność gospodarczą rozlicza na zasadach ogólnych ??”

ODPOWIEDŹ


Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie ma zastosowania jedynie w ściśle wymienionych w art. 8 rodzajów działalności. Wśród nich nie wymieniono przypadku, w których osoba prowadząca działalność indywidualną opodatkowaną na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy uPDOF, nie mogłaby wybrać dla opodatkowania przychodów uzyskanych w ramach działalności prowadzonej równolegle w spółce cywilnej zryczałtowanej formy podatku dochodowego. Stąd też w moim przekonaniu uważam, że w naszym przypadku będzie możliwy wybór zryczałtowanej formy podatku dla przychodów z działalności prowadzonej w spółce cywilnej. W świetle przepisów ustawy uZPD nawet pokrywanie się rodzaju działalności prowadzonej w spółce cywilnej z rodzajem działalności prowadzonej indywidualnie, nie stanowiłoby przeszkody dla wybrania zryczałtowanej formy podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w spółce cywilnej.

Podstawa prawna:
art. 3, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.)
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)”


Marian Szałucki
 
Źródło: INFORLEX Firmy i biura rachunkowe publikacja z serii INFORLEX
Copyright © 2021 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.