Blog

Minimalny podatek dochodowy CIT-8

ulga

Polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy.

‼Należy podkreślić, że nowa danina wyniesie 10% podstawy opodatkowania, na którą składać się będą: 👉wartość 4% przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,👉wartość poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego,👉wartość odroczonego podatku dochodowego skutkującego zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto,👉wartość poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych ‼⁉👉👉W wielkim skrócie podatek minimalny ma wynosić 0,4% przychodów‼ Podatku minimalnego nie opłacają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT. Nie płacą go nie tylko, gdy prowadzą działalność na podstawie KPiR lub ryczałtu, lecz również w sytuacji, gdy zobowiązani są do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Nie zapłacą go również spółki, których wspólnicy są wyłącznie podatnikami PIT (spółka cywilna, spółka jawna, która podlega pod PIT ze względu na charakter swoich udziałowców, spółka partnerska) Więcej przeczytasz tutaj👇https://cit-8.pl/minimalny-podatek-dochodowy/ A tu znajdziesz kalkulator do wyliczenia podatku minimalnego👇https://www.pwc.pl/…/polski-lad-podatek-minimalny…