Cennik

Orientacyjny cennik za miesięczną obsługę księgową, przy zastosowaniu wyceny opartej na ilości pozycji księgowych w miesiącu, przedstawia się w następujący sposób:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ilość dokuemntów ksiegowych
Cena netto
do 10 szt.
250,00 zł
11 – 20 szt.
330,00 zł
31 – 40 szt.
400,00 zł
41 – 50 szt.
500,00 zł
51 – 60 szt.
550,00 zł
Za każdy kolejny dokument
9,00 zł

Księgi Rachunkowe

Ilość pozycji ksiegowych*
Cena netto
do 10 poz.
650,00 zł
do 30 poz.
800,00 zł
do 50 poz.
1 000,00 zł
do 80 poz.
1 200,00 zł
do 100 szt.
1 300,00 zł
do 150 poz.
1 500,00 zł
do 200 poz.
1 800,00 zł

* pojedyncza faktura, pojedynczy dokument magazynowy, każda pozycja księgowana z listy płac, każda pozycja raportu kasowego z kasy podręcznej gotówkowej, każdy zbiorczy raport z kasy fiskalnej, każda pozycja polecenia księgowania oraz każda pozycja wyciągu bankowego. Gdyby pojedyncza faktura, pojedynczy dokument magazynowy, pozycja na liście płac, pozycja raportu kasowego, każdy zbiorczy raport z kasy fiskalnej i pozycja wyciągu bankowego wymagała rozksięgowania na dodatkowe pozycje kosztów lub przychodów, to każda z tych pozycji rozksięgowanych na każdą dodatkową pozycję kosztów i przychodów stanowi osobną pozycję księgową.

Kadry

Ilość pracowników
Cena netto
1 – 5 pracowników
35,00 zł / miesiecznie za jednego pracownika
6 – 20 pracowników
30,00 zł / miesiecznie za jednego pracownika
powyżej 20 pracowników
Cena ustalana indywidualnie
Za umowy cywilno-prawne bez ZUS
20,00 zł
Za umowy cywilno-prawne z ZUS
25,00 zł

Płace

Ilość pracowników
Cena netto
1 – 5 pracowników
30,00 zł / miesiecznie za jednego pracownika
6 – 20 pracowników
25,00 zł / miesiecznie za jednego pracownika
powyżej 20 pracowników
Cena ustalana indywidualnie
Za umowy cywilno-prawne bez ZUS
20,00 zł
Za umowy cywilno-prawne z ZUS
25,00 zł