Wyższy zasiłek chorobowy

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu zostanie podwyższony o 10% Nowa wysokość zasiłku wyniesie więc 80% podstawy wymiaru zasiłku. Kwota chorobowego przy chorowaniu w domu i w szpitalu zostanie więc zrównana. Jest to korzystna zmiana dla osób ubezpieczonych.