Blog

Wyższy zasiłek chorobowy

ulga (2)
Od dnia 1 stycznia 2022 r. zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu zostanie podwyższony o 10%💪
 
‼Nowa wysokość zasiłku wyniesie więc 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 
Kwota chorobowego przy chorowaniu w domu i w szpitalu zostanie więc zrównana.
 
Jest to korzystna zmiana dla osób ubezpieczonych.