Handel kryptowalutami od 01.11.2021r.

Zostało zaledwie kilka dni na zareagowanie Od 01.11.2021r. obrót walutami wirtualnymi będzie możliwy tylko po uzyskaniu odpowiedniego wpisu do rejestru. Nowe obowiązki zostały narzucone przez kwietniową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Wiąże się to z końcem anonimowości na rynku kryptowalut. Brak wpisu i kontynuowanie handlu walutami wirtualnymi może kosztować przedsiębiorcę 100 tys. zł Przedsiębiorcy będą […]